Mėgstamiausi (0)

Mano parduotuvė

0

Tvarus vystymasis

Suprantame, kad mūsų sparčiai augantis tinklas daro poveikį socialinei ir gamtinei aplinkai. Tai didelė atsakomybė, į kurią žiūrime labai rimtai. Galvodami apie esančių ir būsimų kartų gerovę, norime būti teigiamo pokyčio dalimi: saugoti mūsų planetą ir prisidėti prie mūsų darbuotojų, klientų ir vietinių bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimo.

APLINKOSAUGA

Nuolat ieškome būdų, kaip sumažinti poveikį aplinkai visose mūsų tinklo grandyse – nuo pirkimo iki logistikos, parduotuvių valdymo, biurų erdvių ir rinkodaros veiksmų.

Better Cotton

„Pepco“ didžiuojasi būdama „Better Cotton“ (BC) iniciatyvos nare. BC yra viena didžiausių organizacijų, padedančių medvilnės augintojams pereiti prie aplinkai draugiškesnių tvaraus ūkininkavimo metodų. „Better Cotton“ medvilnė gaunama pagal priežiūros grandinės modelį, vadinamą masės balansu. Tai reiškia, kad BC nėra fiziškai atsekama iki galutinio produkto, tačiau „Better Cotton“ medvilnę auginantys ūkininkai gali pasidžiaugti didėjančia jos paklausa, kurios kiekis prilygsta mūsų gamyboje naudojamos medvilnės kiekiui. Iki 2025 m. „Pepco“ bent 25 proc. medvilnės įsigis iš „Better Cotton“.

Sužinokite daugiau čia

LED apšvietimas parduotuvėse

Visose naujai atidaromose Pepco parduotuvėse įdiegtas energiją tausojantis LED apšvietimas. Taip pat vykdome seno apšvietimo keitimą seniausiai veikiančiose parduotuvėse, kad 2021 metais didžioji dalis mūsų parduotuvių naudotų tik LED sprendimus.

Pakuotės

2020 metais pradėjome diegti naują pakavimo strategiją, kurios tikslas – tiekimo grandyje sumažinti bendrą pakuočių kiekį ir padidinti perdirbamų ir/arba perdirbtų pakuočių dalį – tiek kalbant apie transportavimo pakuotes, tiek apie atskirų prekių pakuotes.

Aplinką tausojančios prekės

Mes nuolat plečiame aplinką tausojančių prekių spektrą. Mūsų asortimente galite rasti drabužių iš organinės medvilnės. Faktas, kad į kolekcijas įtraukiame „GOTS“ (Global Organic Textile Standard) sertifikatu pažymėtą aprangą reiškia, jog kiekvienas šios aprangos gaminimo etapas, nuo žaliavos iki prekės, buvo atliktas laikantis socialinių ir aplinkosaugos kriterijų. Pepco taip pat galite rasti prekių, pagamintų iš sertifikuotos medienos ir popieriaus bei sertifikatu „OEKO-TEX“ pažymėtos tekstilės.

Daugiau informacijos apie sertifikatus ir gaminių saugą rasite skirtuke Mūsų kokybė

Naudojame perdirbtą popierių bei ribojame popieriaus vartojimą

Didžioji mūsų reklaminių leidinių dalis (96 %) spausdinama ant perdirbto popieriaus. Be to, kiekvienais metais mažiname šių leidinių popieriaus sąnaudas mažindami jų platinimą bei perkeldami turinį į internetą.

Atsakingas transportavimas

Mes, Pepco, naudojame vadinamą intermodalinį gabenimą, kurio pagrindinė idėja yra daugiau naudoti geležinkelių ir vandens kelius. Tai vienas iš veiksmingiausių būdų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą tiekimo grandyje. Pasitelkę veiksmingą logistikos planavimą, mes taip pat mažiname degalų sąnaudas ir dujų emisiją paskirstymo sektoriuje.

Atliekų tvarkymas

Visame tinkle rūšiuojame atliekas. Be to, mūsų paskirstymo centruose veikia išvystytos industrinių atliekų surinkimo sistemos, kurios atliekas siunčia tiesiai perdirbti.

Maišeliai „EcoLoop“

Pepco parduotuvės naudoja maišelius „EcoLoop“, kurie yra pagaminti iš perdirbto plastiko atliekų ir kuriuose yra mažiausiai 85 % perdirbtų medžiagų. Šie maišeliai yra pažymėti sertifikatu „Blue Angel“.

Tai reiškia, kad lyginant su maišeliais, kurie pagaminti naudojant iškastinį kurą, CO2 emisiją sumažiname iki 40 %. Be to, visą pelną, gautą už maišelių pardavimą, skiriame socialinėms iniciatyvoms.

Naudotų baterijų surinkimas

Visose savo parduotuvėse surenkame naudotas baterijas. Prie kasų turime dėžes, kuriose pirkėjai gali jas palikti.

ETIŠKA TIEKIMO GRANDINĖ

Žmonės yra „Pepco” sėkmės raktas – mūsų darbuotojai, taip pat mūsų tiekėjai ir kiti verslo partneriai su savo komandomis, palaikantys nuolatinį mūsų kompanijos vystymąsi. Nuolat siekiame sukurti geriausias įmanomas darbo sąlygas, kurios skatintų tiek asmeninį, tiek komandos tobulėjimą. Kaip atsakingas darbdavys sau keliame aukštus etinius standartus, to paties tikimės iš savo partnerių.

Tiekėjų elgesio kodeksas

Mūsų tiekimo grandies Elgesio kodeksas apibrėžia darbo sąlygų standartų ir žmogaus teisių laikymosi reikalavimus, kuriuos kompanija kelia tiekėjams. Mes netoleruojame nesaugių darbo sąlygų priverstinio darbo, korupcijos, nesąžiningo atlygio ir vaikų darbo.

Tiekėjų auditas

„PGS“, Pepco grupės narys, užtikrina, kad tiekėjai laikosi mūsų etinių principų. Kompanija turi daugiapakopę tiekėjų audito sistemą, todėl galime būti tikri, kad darbo sąlygos jų gamyklose yra saugios, su tiekėjų darbuotojais elgiamasi pagal galiojančios teisės aktus, jiems mokamas sąžiningas atlygis.

Darbuotojai 

„Pepco” dirba daugiau kaip 20 000 darbuotojų Europoje. Darbuotojų dėka mūsų įmonė sparčiai auga, o darbuotojai tobulėja kartu su ja. Profesinį tobulėjimą visada vertiname atsižvelgdami į du aspektus: įmonės strategiją bei kultūrą ir individualius darbuotojų tobulėjimo poreikius.

Mūsų kasdienis darbas grindžiamas unikalia organizacine kultūra, vadinama „PepcoOLtūra“ (angl. Pepcoolture), kuri apima mūsų misiją, viziją ir vertybes.

Mūsų PepcoOLtūra

Taip įgyvendiname savo viziją ir misiją bei įprasminame viską, ką darome. Mūsų penkios vertybės – augimas, meilė klientui, komandinė dvasia, pagarba ir paprastumas – vienija skirtingų skyrių, pareigybių bei kultūrų darbuotojus. Mūsų vertybės padeda kurti stiprią ir vieningą komandą, kurios nariai pasisemia vieni iš kitų patirties ir kartu siekia užsibrėžtų tikslų.

Darbuotojų tobulėjimas

Pepco siūlo įvairias mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybes tiek parduotuvių, tiek administracijos darbuotojams. Kasmet įvertiname kiekvieno darbuotojo individualaus tobulėjimo poreikį ir suteikiame suasmeninto ar elektroninio mokymosi galimybes. Mūsų vidinio veiklos valdymo proceso paskirtis – vadovams ir darbuotojams siekti geriausių įmanomų rezultatų bei tobulinti produktyvumui reikalingas kompetencijas.

PASKATOS DARBUOTOJAMS

Profesinis tobulėjimas – dar ne viskas. Todėl mūsų darbuotojams prieinamas visas spektras nefinansinių paskatų, kurios palengvina jų gyvenimą ir padeda rūpintis savo pačių sveikata bei gerove. Tarp jų:

Papildomas sveikatos draudimas parduotuvių Vadovams ir administracijos darbuotojams

Darbuotojų nuolaida apsiperkant „Pepco“

Renginiai darbuotojams Reguliarūs komandos formavimo ir motyvaciniai susitikimai.

Socialinis fondas

Labdara / VISUOMENĖ

Mūsų, „Pepco”, socialinių iniciatyvų prioritetas yra vaikai: jų laisvalaikio organizavimas, tobulėjiimas, mokymas ir lygios galimybės gyvenime. Bendradarbiaujame su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, kuriame programas ir įsitraukiame į savanorystę. Visose šalyse, kuriose veikiame, imamės įvairių iniciatyvų, susijusių su vaikų gerove.

Mes, be kita ko, dirbame su:

„SOS vaikų kaimai“

Europos šalyse, kuriose veikia „Pepco", mes bendradarbiaujame su vietiniais kaimais, priklausančiais tarptautinei „SOS vaikų kaimų“ organizacijai. Jie remia paliktus ir našlaičiais tapusius vaikus, taip pat tuos, kurių tėvų teisės yra apribotos, siekdami geriausiu įmanomu būdu paruošti juos suaugusiųjų gyvenimui. Šiuose kaimuose „Pepco" remia įvairius edukacinius ir laisvalaikio projektus.

Apsilankykite „SOS vaikų kaimai“ svetainėje

„Junior Achievement“ Lietuva

Lietuvoje mes bendradarbiaujame su šia nevyriausybine organizacija. Ji priklauso tarptautiniam „Junior Achievement“ tinklui, jos tikslas įkvėpti ir paruošti jaunus žmones globaliai ekonomikai. „Pepco" remia projektus ugdančius verslumo įgūdžius. Projektai skirti vidurinę mokyklą lankantiems vaikams iš problematiškų vietovių ar aplinkų.

Apsilankykite „Junior Achievement“ Lietuva svetainėje

„Gelbėkit vaikus" Lietuva

„Gelbėkit vaikus“ yra nepolitinė, nereliginė ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti vaiko teisėms ir siekianti ilgalaikių teigiamų pokyčių vaikų gyvenime. „Gelbėkit vaikus“ remia 48 vaikų dienos centrus visoje Lietuvoje, kurie kasdien teikia pagalbą daugiau nei 1000 vaikų ir jų šeimų. Dauguma šių vaikų auga šeimose, kurioms gresia skurdas ir socialinė atskirtis.

Apsilankykite „Gelbėkit vaikus“ Lietuva svetainėje

Mūsų projektai:

„Pepco” įmonė dalyvauja įvairiuose projektuose, kurie prisideda prie mūsų bendruomenės gerovės. Nuosekliai remiame ne pelno siekiančias organizacijas, investuojame į graženę ateitį ir bendruomenių vystymo iniciatyvas. Mes tikime, kad dirbdami kartu su mūsų partneriais galime sukurti reikšmingą pokytį ir padėti sukurti šviesesnį rytojų visiems.

PepcoLANDIJA

„Pepcolandija" - projektas, kurį skatina mūsų, „Pepco" darbuotojų, geranoriškumas ir įsitraukimas į gerus darbus. Projekto tikslas - remti vietos nevyriausybines organizacijas (NVO) ir skirti joms finansinių lėšų projektams ir (arba) veikloms, kuriose dalyvauja vaikai ir jaunimas, įgyvendinti.

Kodėl verta pirkti Pepco parduotuvėse?

Mes visada esame netoli Jūsų

Pepco parduotuvės yra išsidėsčiusios visoje šalyje.

Visada žemos kainos

Pepco rasite visko, ko reikia žemomis kainomis.

Didelis pasirinkimas

Pepco rasite platų produktų sau, šeimai ir namams pasirinkimą.

Grąžinimo garantija

Jeigu prekė nepatiko, per 30 dienų galite ją grąžinti bet kurioje šalies parduotuvėje.