Mėgstamiausi (0)

Mano parduotuvė

0

Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas

UAB „Pepco Lithuania“, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilniuje.

2. UAB „Pepco Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktiniai duomenys

UAB „Pepco Lithuania“ yra „Pepco“ grupės dalis. „Pepco“ grupės įmonės yra paskyrusios duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti visais asmens duomenų tvarkymo ir teisių, susijusių su šių duomenų tvarkymu, klausimais. Su „Pepco“ grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais kontaktais: Adresas: Daniel Wieszczycki UAB „Pepco Lithuania“, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilniuje E. paštas: dpo@pepco.eu

3. Koks jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas?

3.1 Lankantis mūsų interneto svetainėse paprastai nereikalaujama pateikti jokių asmens duomenų.

3.2 Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame informaciją apie vartotojų naudojimąsi paslaugomis ir turinį, tokį kaip: informaciją apie įrenginį ir prisijungimą, vadinamuosius sistemos žurnalus (angl. „system logs“), kurie apima apsilankymo datą ir laiką, prisijungimui naudoto įrenginio IP adresą ir duomenis apie paslaugų peržiūrėjimo statistiką, internetinius duomenų srautus į ir iš minėtų svetainių. Anksčiau išvardintų veiklų tikslas – tobulinti paslaugas ir pritaikyti jas vartotojo poreikiams. Duomenys taip pat gali būti naudojami tiesioginei rinkodarai. Sistemos žurnaluose užfiksuoti duomenys nėra susieti su konkrečiais asmenimis, kurie naudojasi sistemos paslaugomis, valdytojas nenaudoja jų tam, kad identifikuotų vartotoją.

3.3 Be to, jums davus aiškų sutikimą, jūsų duomenys gali būti naudojami tiesioginei rinkodarai siunčiant naujienlaiškį. Daugiau informacijos apie tai rasite Pepco naujienlaiškio privatumo politikoje.

4. Kiek laiko bus saugojami jūsų asmens duomenys?

4.1 Tiek, kiek reikės tam, kad valdytojo paslaugų turinys būtų pritaikytas prie jūsų poreikių, būtų aptikti automatiniai vartotojai (angl. „bots“) ir piktnaudžiavimas (angl. „abuse“), renkama statistika, tobulinamos paslaugos, būtų teikiama jūsų poreikius atitinkanti reklama paslaugų ir ne tik jų pavidalu. Jūsų duomenys bus tvarkomi tol, kol jūs neišreikšite nesutikimo dėl duomenų tvarkymo arba jūs neatsisakysite valdytojo paslaugų.

4.2 Duomenys bus tvarkomi rinkodaros tikslais (naujienlaiškis). Mes tvarkysime jūsų duomenis tol, kol atšauksite savo sutikimą tai daryti.

5. Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

5.1 Pritaikant valdytojo paslaugų turinį jūsų poreikiams, aptinkant automatinius vartotojus ir piktnaudžiavimą, renkant statistiką ir tobulinant paslaugas, taip pat kai kuriais atvejais naudojant informaciją rinkodaros tikslais, jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio, 1 punkto f) dalies (pagrįstas valdytojo poreikis) Pagrįstą valdytojo poreikį sudaro valdytojo paslaugų, pavyzdžiui, internetinių paslaugų, pritaikymas jūsų poreikiams, užtikrinant šių paslaugų saugumą bei nuolatinį valdytojo produktų tobulinimą, taip pat teikiant prie jūsų poreikių pritaikytą reklamą paslaugų ir kitais pavidalais.

5.2 Jūsų savanoriškas sutikimas suteikia teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais (naujienlaiškis).

6. Duomenų teikimo reikalavimai

6.1 Duomenų tvarkymas, siekiant pritaikyti valdytojo interneto svetainių turinį jūsų poreikiams, aptikti automatinius vartotojus ar piktnaudžiavimą, rinkti statistiką ir tobulinti valdytojo paslaugas reikalingas tam, kad valdytojas galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas. Jūsų asmens duomenų nerinkimas šiais tikslais gali apsunkinti tinkamą paslaugų teikimą.

6.2 Asmens duomenų teikimas rinkodaros tikslais (naujienlaiškis) yra savanoriškas.

7. Kam perduodami jūsų asmens duomenys?

7.1 Valdytojo prašymu Jūsų duomenys gali būti perduoti subjektams, tvarkantiems asmens duomenis, tokiems kaip IT paslaugų teikėjai, reklamos agentūros – šie subjektai tvarko duomenis pagal su valdytoju sudarytą sutartį ir tik laikydamiesi valdytojo nurodymų.

7.2 Jūsų duomenys taip pat gali būti suteikti subjektams, įgaliotiems juos gauti pagal galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms tuo atveju, jei teisėsaugos institucija reikalauja pateikti asmens duomenis pagal atitinkamas teisės normas (pavyzdžiui, vykstant ikiteisminiam tyrimui).

8. Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų Jūsų duomenys nebus perduoti jokiai trečiajai šaliai, esančiai už Europos ekonominės erdvės ribų.

9. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu?

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenis: Teisę susipažinti su savo duomenimis, taip pat teisę gauti šių duomenų kopiją. Teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti. Teisę reikalauti ištrinti duomenis (ypatingais atvejais). Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūs taip pat galite naudotis toliau išvardintomis teisėmis, kurios susijusios su jūsų duomenų tvarkymu gavus jūsų sutikimą arba jums naudojantis teikiama paslauga (duomenys, kurie yra būtini norint teikti paslaugą): – teise atšaukti sutikimą dėl atitinkamų duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo. – teise į asmens duomenų perkeliamumą, tai yra gauti savo asmens duomenis iš valdytojo struktūruotu, plačiai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu. Šiuos duomenis galite siųsti kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti anksčiau išvardintomis teisėmis, susisiekite su asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu: iodo@pepco.eu

10. Informacija apie slapukus (angl. „cookies”)

10.1 Kol nenusprendžiate priešingai, jūs naudojatės valdytojo paslaugomis anonimiškai. Informaciją, esančią sistemos žurnaluose (pavyzdžiui, IP adresą) bei gaunamą naudojantis bendrais internetinių prisijungimų principais, valdytojas, teikdamas paslaugas, naudoja techniniais tikslais, kurie susiję su serverių administravimu. IP adresai taip pat yra naudojami siekiant gauti bendrą statistinę demografinę informaciją (pavyzdžiui, apie regioną, kuriame buvo prisijungta).

10.2 Jūsų interneto naršyklė gali išsaugoti slapukus jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukų failai apima informaciją, būtiną tinkamam paslaugos veikimui, ypač toms sritims, kurios reikalauja autorizacijos.

10.3 Valdytojo paslaugos išsaugo slapukus vartotojų kompiuteriuose tam, kad: geriau pritaikytų paslaugas vartotojų poreikiams, pavyzdžiui, norint pateikti jūsų kaimynystėje esančių parduotuvių sąrašą; kurtų peržiūrų statistiką; pateiktų tokio turinio internetinę reklamą kuri labiausiai atitiktų vartotojo poreikius;

10.4 Atsižvelgdami į slapukų bei kitų panašių technologijų galiojimo laiką mes naudojame dviejų rūšių failus: sesijos – laikinus failus, saugomus vartotojo galiniame įrenginyje iki jis atsijungia, išeina iš svetainės ar programėlės arba nebenaudoja programinės įrangos (interneto naršyklės); nuolatinius – saugomus vartotojo įrenginyje tiek, kiek tai numato slapukų parametrai, arba tol, kol juos vartotojas ištrina.

10.5 Priklausomai nuo tikslų, naudojame šias slapukų rūšis:

Failus, užtikrinančius saugumą, pavyzdžiui, skirtus tam, kad aptiktų piktnaudžiavimą. Veiklos slapukus, leidžiančius rinkti informaciją apie interneto svetainių naudojimą.

Pavadinimas

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

rc::a

Google

Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti.

Nuolatinis

rc::c

Google

Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti.

Sesija

test_cookie

Google

Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

1 diena

CONSENT

YouTube

Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR reikalavimus.

2 metai

pepco_cookies

Pepco

 

1 mėnesis

Funkcinius slapukus, leidžiančius prisiminti vartotojo atliktus pasirinkimus bei suasmeninančius vartotojo sąsają, pavyzdžiui, naudojant pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame vartotojas gyvena, šrifto dydį, puslapio išvaizdą ir panašiai.

Pavadinimas

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

YSC

YouTube

Skirtas registruoti unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie naudotojo žiūrėtus „YouTube“ vaizdo įrašus.

Sesija

_ga 

Google

Skirtas užregistruoti unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų generavimui apie vartotojo naudojimąsi svetaine.

2 metai

_gat 

Google

Skirtas „Google Analytics“, kad kontroliuotų užklausų dažnį.

1 diena

_gid

Google

Skirtas užregistruoti unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų generavimui apie vartotojo naudojimąsi svetaine.

1 diena

collect

Google

Naudojamas duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgesį siųsti.

Sesija

_dc_gtm_

Google

Skirtas išsaugoti paslaugų užklausų skaičių.

1 minutė

AMP_TOKEN

Google

Skirtas išsaugoti unikalų vartotojo ID.

Nuo 30 sekundžių iki 1 metų

__utma

Google

Naudojamas vartotojams ir seansams atskirti.

2 metai

__utmt

Google

Naudojamas užklausų kiekio reguliavimui.

10 minučių

__utmb

Google

Naudojamas naujiems seansams / apsilankymams nustatyti.

30 minučių

__utmz

Google

Skirtas saugoti šaltinį arba kampaniją, kurioje paaiškinama, kaip naudotojas pasiekė svetainę.

6 mėnesiai

__utmv

Google

Skirtas laikyti individualius ir kintančius vartotojų duomenis.

2 metai

OTZ

Google

Skirtas pateikti apibendrintai svetainės lankytojų analizei.

14 dienų

Reklamos slapukus, leidžiančius pateikti vartotojams geriausiai jų poreikius atitinkančio turinio reklamas. Paslaugos naudoja internetinę rinkodarą, kurią sudaro reklamos nukreipimas. Tai leidžia mūsų partneriams pristatyti vartotojams reklamą pagal tai, kaip jie sąveikauja su įvairiais paslaugų teikėjais. Pavyzdžiui, vartotojas, kuris apsilankęs paslaugos svetainėje domėjosi informacija apie drabužius, gali matyti peržiūrėtų prekių reklamą tuo metu, kai lankosi kitose svetainėse. Statistikos slapukus, leidžiančius statistinę apskaitą, susijusią su interneto svetainėmis ir programėlėmis.

 

Pavadinimas

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

_gac

Google

Naudojamas saugoti ir stebėti auditorijos pasiekiamumą.

90 dienų

_gcl

Google

Naudojamas saugoti ir stebėti konversijas.

Nuolatinis

c_user

Facebook

Skirtas išsaugoti unikalų vartotojo ID.

30 dienų

presence

Facebook

Naudojama vartotojo pokalbio būsenai nurodyti.

Sesija

_js_datr

Facebook

Skirtas išsaugoti vartotojo nuostatas.

2 metai

_fbc

Facebook

Skirtas išsaugoti paskutinį vartotojo apsilankymą.

2 metai

fbm*

Facebook

Skirtas laikyti paskyros duomenis.

1 metai

xs

Facebook

Skirtas išsaugoti unikalų seanso ID.

3 mėnesiai

wd

Facebook

Skirtas išsaugoti naršyklės lango matmenis.

1 savaitė

fr

Facebook

Naudojamas pakartotiniam reklamų taikymui ir pristatymui.

3 mėnesiai

act

Facebook

Skirtas Prisijungusiems vartotojams saugoti.

90 dienų

_fbp

Facebook

Naudojamas saugoti ir stebėti apsilankymus svetainėse.

3 mėnesiai

LOGIN_INFO

YouTube

Leidžia stebėti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūras.

Nuo 6 mėnesių iki 10 metų

PREF

YouTube

Skirtas išsaugoti vartotojo nuostatas.

8 mėnesiai

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Skirtas įvertinti vartotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais.

179 dienos

APISID

Google

Skirtas suasmeninti reklamas

 

SID

Google

Padeda išvengti sukčiavimo ir neteisėtos prieigos.

2 metai

AID

Google

Skirtas naudotojo duomenims tarp įrenginių susieti, reklamoms koordinuoti ir konversijoms matuoti.

2 metai

NID

Google

Saugoti lankytojų informaciją ir suasmeninti reklamas.

6 mėnesiai

IDE

Google

Naudojamas „Google DoubleCLick“, kad registruotų vartotojo interaktyvumą ir įvertintų skelbimų efektyvumą.

1 metai

SAPSID

Google

Skirtas saugoti lankytojų informaciją ir suasmeninti skelbimus.

2 metai

HSID

Google

Padeda išvengti sukčiavimo ir neteisėtos prieigos.

2 metai

VSC

YouTube

Leidžia stebėti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūras.

Sesija

remote_sid

YouTube

Leidžia stebėti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūras.

Sesija

llbcs

YouTube

Leidžia stebėti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūras.

Sesija

wide

YouTube

Leidžia stebėti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūras.

Sesija

10.6 Yra galimybė sukonfigūruoti savo internetinę naršyklę taip, kad slapukai neišsisaugotų jūsų kompiuterio kietajame diske.

10.7 Papildomą informaciją apie slapukus ir kitas technologijas galima rasti internetinės naršyklės Pagalbos skiltyje.

11. Kita informacija

11.1 Valdytojo paslaugos gali naudoti socialinius įskiepius (angl. „plug-ins“), skirtus tokiems socialiniams tinklams kaip „Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „Pinterest“. Funkcijos, kurias užtikrina šie įskiepiai, leidžia jums rekomenduoti ar pasidalinti tam tikru turiniu konkrečiame socialiniame tinkle. Primename, kad naudodami šiuos įskiepius, jūs dalinatės duomenimis su konkrečiu socialiniu tinklu. Valdytojas šių duomenų netvarko ir neturi žinių apie surinktų duomenų pobūdį. Todėl kviečiame jus susipažinti su šių socialinių tinklų savininkų taisyklėmis ir privatumo politikomis prieš naudojant konkretų įskiepį.

Mūsų kolekcijos

Vasariniai drabužiai

patiems mažiausiems

Drabužiai ir aksesuarai

Smurfai

Kodėl verta pirkti Pepco parduotuvėse?

Mes visada esame netoli Jūsų

Pepco parduotuvės yra išsidėsčiusios visoje šalyje.

Visada žemos kainos

Pepco rasite visko, ko reikia žemomis kainomis.

Didelis pasirinkimas

Pepco rasite platų produktų sau, šeimai ir namams pasirinkimą.

Grąžinimo garantija

Jeigu prekė nepatiko, per 30 dienų galite ją grąžinti bet kurioje šalies parduotuvėje.