Plastikinės dėžės – antrai pigesnei prekei taikoma 50 % nuolaida / Akcija galioja nuo 07 16 iki 07 29 / Daugiau informacijos

Mėgstamiausi (0)

Mano parduotuvė

0

Išsami informacija apie duomenų tvarkymą

Jūsų asmens duomenų valdytojas:

UAB „Pepco Lithuania“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius („Pepco”)

Duomenų apsaugos darbuotojo kontaktiniai duomenys:

„Pepco“ paskyrė savo duomenų apsaugos darbuotoją, į kurį galima kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu ir duomenų tvarkymo teisių naudojimu susijusiais klausimais.

Jei norite kreiptis į duomenų apsaugos darbuotoją, naudokite šiuos kontaktinius duomenis:

Adresas: Duomenų apsaugos darbuotojas

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius

El. pašto adresas: dpo@pepco.eu

Kokiais tikslais tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant išrašyti sąskaitas pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo nuostatas, priimtas 2002 m. kovo 5 d.

Kiek laiko bus saugomi jūsų asmens duomenys?

Sąskaitų-faktūrų išrašymo pageidaujančių asmenų asmens duomenys tvarkomi iki termino, per kurį reikia sumokėti mokestinę skolą, galiojimo pabaigos t.y. pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 str. ir Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 78 straipsnio 7 dalį įmonės turi saugoti dokumentus (t.y. sąskaitas) 10 metų po išrašymo datos.

Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46/EB („BDAR“) 6 straipsnio 1 dalies c punktas, ryšium su Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 42 straipsniu, priimtu 2002 m. kovo 5 d. – duomenų tvarkymas yra būtinas, kad duomenų valdytojas galėtų vykdyti įstatyme numatytas pareigas, t. y. norint išrašyti sąskaitą faktūrą reikia dalytis asmens duomenimis.

Pareiga dalytis duomenimis

Dalijimasis asmens duomenimis siekiant, kad būtų išrašyta sąskaita faktūra, yra PVM grąžinimas, privalomas pagal PVM įstatymo priimto 2002 m. kovo 5 d. su naujausiais pakeitimais, 91 str. ir str. 116 str.

Kas bus jūsų asmens duomenų gavėjas?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami asmenims, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu, pavyzdžiui, įmonėmis, kurios teikia IT paslaugas, kai tokie subjektai tvarko asmens duomenis remdamiesi susitarimu su „Pepco“, ir tik su duomenų valdytoju sutarta apimtimi.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami subjektams, turintiems teisę susipažinti su tokiais duomenimis, remiantis teisės aktų nuostatomis, pvz., jei tokį prašymą teikia teisėsaugos institucija pagal galiojančius teisinius pagrindus (pvz., atliekant baudžiamąjį tyrimą).

Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Jūsų asmens duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu?

Jūs turite šias teises, susijusias su „Pepco“ atliekamu asmens duomenų tvarkymu:

prieigą prie savo duomenų, įskaitant teisę kopijuoti tokius duomenis,
teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti,
teisę ištrinti duomenis (tam tikromis aplinkybėmis),
teisę pateikti skundą Priežiūros institucijai, kuri prižiūri asmens duomenų apsaugą, teisę riboti duomenų tvarkymą.

Mūsų kolekcijos

Vasaros aksesuarų kolekcija

Nuotykių kupinos atostogos

Tiek daug už tokią gerą kainą

Vasaros GERIAUSI PASIŪLYMAI

Kodėl verta pirkti Pepco parduotuvėse?

Mes visada esame netoli Jūsų

Pepco parduotuvės yra išsidėsčiusios visoje šalyje.

Visada žemos kainos

Pepco rasite visko, ko reikia žemomis kainomis.

Didelis pasirinkimas

Pepco rasite platų produktų sau, šeimai ir namams pasirinkimą.

Grąžinimo garantija

Jeigu prekė nepatiko, per 30 dienų galite ją grąžinti bet kurioje šalies parduotuvėje.