Daugiau už mažiau… kasdien!

Mes naudojame slapukus (angl. cookies) rinkodaros ir statistiniais tikslais tam, kad galėtume pateikti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Norėdami gauti mūsų slapukus arba kai kurių jų atsisakyti, galite bet kada pakeisti savo naršyklės nustatymus. Kol nepakeisite savo automatinių nustatymų, mes saugosime ir pasieksime slapukus, išsaugotus jūsų įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.), minėtais tikslais. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

Akcijos „30 % nuolaida drabužiams ir avalynei“ taisyklės


 

PARDAVIMO SKATINIMO AKCIJOS „30 % NUOLAIDA VIRŠUTINIAMS DRABUŽIAMS IR AVALYNEI“ TAISYKLĖS

 

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.     Šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytos pardavimo skatinimo akcijos „30 % NUOLAIDA VIRŠUTINIAMS DRABUŽIAMS IR AVALYNEI“ (toliau – Pardavimo skatinimo akcija) sąlygos.

2.     Pardavimo skatinimo akcijos vykdytojas yra UAB „Pepco Lithuania“, kodas 304488450, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius (toliau – Vykdytojas).

3.     Pardavimo skatinimo akcija vykdoma visose PEPCO tinklo parduotuvėse, veikiančiose Lietuvoje, jų darbo valandomis (toliau – PEPCO parduotuvės).

4.     Pardavimo skatinimo akcija vykdoma nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. birželio 1 d. (toliau – Pardavimo skatinimo akcijos terminas).

5.     Pardavimo skatinimo akcija taikoma 1 priede nurodytų kategorijų PEPCO parduotuvių asortimentui (toliau – Akcijoje dalyvaujančios prekės arba Akcijoje dalyvaujanti prekė).

 

2 straipsnis

Pardavimo skatinimo akcijos sąlygos

1.     Pardavimo skatinimo akcijoje gali dalyvauti bet kuris asmuo, kuris Pardavimo skatinimo akcijos metu perka Akcijoje dalyvaujančias prekes PEPCO parduotuvėse žemiau nurodytomis sąlygomis (toliau – Dalyvis).

2.     Dalyviui, perkančiam Akcijoje dalyvaujančią prekę, siūloma 30 % nuolaida nuo Akcijoje dalyvaujančios prekės kainos, nurodytos Akcijoje dalyvaujančios prekės kainos etiketėje (toliau – Nuolaida).

3.     Pardavimo skatinimo akcijoje dalyvaujantis Dalyvis gali įsigyti bet kokį Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekį.

4.     Vykdytojas pareiškia, kad Pardavimo skatinimo akcijos metu siūlomų Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis yra ribotas, o galimybės įsigyti konkrečių Akcijoje dalyvaujančių prekių gali skirtis įvairiose PEPCO parduotuvėse.

5.     Nuolaida taikoma atsiskaitant kasoje. Ji skaičiuojama nuo kainų, nurodytų Akcijoje dalyvaujančių prekių kainų etiketėse.

6.     Akcijoje dalyvaujančios prekės, įsigytos Pardavimo skatinimo akcijos metu, gali būti grąžinamos vadovaujantis „pinigų grąžinimo garantijos“ taisyklėmis, kurios skelbiamos svetainėje www.pepco.lt.

7.     Pardavimo skatinimo akcija negali būti derinama su jokiomis kitomis pardavimo skatinimo akcijomis, kurias vykdo Vykdytojas, išskyrus pardavimus, kuriuos atskirai vykdo konkrečios PEPCO parduotuvės.

 

3 straipsnis

Skundai

1.     Jeigu Pardavimo skatinimo akcija buvo vykdoma pažeidžiant Taisykles, Dalyvis turi teisę pateikti skundą.

2.     Dalyvis gali pateikti skundą per 30 dienų nuo dienos, kurią jis dalyvavo Pardavimo skatinimo akcijoje.

3.     Siekiant supaprastinti skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, skundas gali būti pateikiamas:

-      elektroniniu paštu – el. pašto adresu klientas.lt@pepco.eu; arba

-      raštu – adresu UAB „Pepco Lithuania“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius.

4.     Skunde reikia nurodyti išsamią informaciją apie skundo pateikėją, kad jį būtų galima informuoti apie skundo nagrinėjimo rezultatus. Be to, reikia nurodyti skundo priežastį, suformuluoti reikalavimą ir pateikti aplinkybių, kuriomis grindžiamas skundas, aprašymą.

5.     Siekiant supaprastinti skundų nagrinėjimo tvarką, su skundu reikia pateikti Akcijoje dalyvaujančios (-ių) prekės (-ių) įsigijimą PEPCO parduotuvėse patvirtinančio dokumento fotokopiją arba skenuotą kopiją.

6.     Skundus nagrinėja Vykdytojas.  Skundą pateikęs Dalyvis bus informuotas apie sprendimą dėl skundo per 30 dienų nuo dienos, kurią  Vykdytojas gavo skundą.

7.     Skundo pateikėjas bus informuojamas apie sprendimą dėl skundo tokia forma, kuria buvo pateiktas skundas, arba bet kuria kita Dalyvio ir Vykdytojo suderinta forma.

4 straipsnis

Asmens duomenys

1.     Dalyvio asmens duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas), kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), yra Vykdytojas.

2.     Asmens duomenų apsaugos teisės gali būti įgyvendinamos per duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti el. paštu iodo@pepco.eu.

3.     Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Pardavimo skatinimo akcijos tikslais ir tiek, kiek tai būtina, vadovaujantis teisėtais interesais, kurių siekia duomenų valdytojas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

4.     Asmens duomenų atskleidimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Pardavimo skatinimo akcijos vykdymo tikslais ir apimtimi. Šie duomenys yra konfidencialūs ir juos naudoja tik Duomenų valdytojas, vadovaudamasis Privatumo politika, kuri skelbiama svetainėje https://pepco.lt/bdar/privatumo-politika/.

5.     Asmens duomenys gali būti perduodami subjektams, turintiems teisę juos gauti, tik remiantis teisės aktų nuostatomis.

6.     Duomenų valdytojas gali pavesti tretiesiems asmenims tvarkyti asmens duomenis pagal rašytinę sutartį tik Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina Pardavimo skatinimo akcijos vykdymui, remiantis BDAR 28 straipsniu.

7.     Asmens duomenys nebus teikiami jokiai trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.

8.     Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia tikslams pasiekti, įskaitant laikotarpį, reikalingą šiai Pardavimo skatinimo akcijai įvykdyti.

9.     Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę į tokių duomenų ištaisymą ar ištrynimą, tokių duomenų tvarkymo apribojimą, tokių duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti dėl jo duomenų tvarkymo ar atšaukti savo sutikimą, jei jis buvo duotas.  Pasinaudojimas teise atšaukti sutikimą neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

10.  Dalyvis turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445; Faks. (8 5) 261 9494; el. paštas ada@ada.lt), jeigu mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR nuostatas.

 

5 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.     Pardavimo skatinimo akcijos taisyklės skelbiamos PEPCO parduotuvėse ir interneto svetainėje www.pepco.lt.

2.     Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos teisės aktų nuostatos.

3.     Visi ginčai, kylantys dėl įsipareigojimų pagal šią Pardavimo skatinimo akciją vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Priedai:

Priedas Nr. 1 – Prekės, kurioms taikoma Pardavimo skatinimo akcija

 

 


 

Priedas Nr. 1 – Prekės, kurioms taikoma Pardavimo skatinimo akcija

1)     Viršutiniai drabužiai kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems

a.     Marškinėliai

b.     Marškiniai

c.      Džemperiai

d.     Megztiniai

e.     Kelnės

f.      Džinsai

g.     Šortai

h.     Sijonai

i.       Suknelės

j.       Striukės

k.     Švarkai

l.       Skrybėlės

m.   Šalikėliai

n.     Pirštinės

o.     Tamprės

p.     Liemenės

q.     Glaustinukės

r.      Šliaužtinukai

s.      Komplektai

2)     Vaikų ir suaugusiųjų avalynė